dilluns, 26 de gener de 2015

CNT Vall d'Albaida denúncia l'accident laboral a Guerola SA (Agullent)


Des de CNT Vall d'Albaida, com a responsabilitat de pertànyer al sindicalisme de classe, volem denunciar l'últim cas d'accident laboral que ha acabat amb la vida d'un treballador de 47 anys, el passat dijous 15 de gener a Agullent, a l'empresa Guerola SA. Aquest, va quedar enganxat dins de la màquina d'encaixar, on les ferides varen ser mortals per al treballador. 

Des de la CNT fem una crida a la gent en general i als treballadors i treballadores en particular davant la incessant sinistrialitat laboral. 

Diàriament, els accidents laborals es cobren la vida de molts obrers pel simple fet de la precarietat en els llocs de treball, les jornades interminables i la falta d'inversió en l'àmbit de la prevenció. Les subcontractes s'han convertit en un vertader engany empresarial per a camuflar i imposar noves formes d'explotació, prevalent la productivitat sobre la seguretat i, a més amb mínims salaris. 

A aquesta situació cal sumar a les Empreses de Treball Temporal (ETT's) que s'estan fent amb la majoria de les contractacions i aspiren fins i tot a ser el monopoli de les mateixes, inclusivament aquelles que no responen al caràcter temporal. Són els empresaris els qui exerceixen el seu xantatge des del mateix moment en què som contractats, arribant en molts casos a obligar a signar una carta d'acomiadament voluntari, sense data, per a evitar així les protestes i no haver de pagar les quitances i drets reconeguts als treballadors i treballadores. O et jugues la vida cada dia per falta de mesures de seguretat o et vas directe al carrer; aquesta és la crua realitat que hem de patir diàriament. El xantatge continu al que els empresaris ens sotmeten amb amenaces de tancament a la recerca de paradisos laborals on la situació dels treballadors és inferior a la nostra i on els seus marges de beneficis són encara majors no ha de significar una acceptació d'aquesta situació. No obstant açò, encara tenim possibilitats per a fer front a aquesta explotació. 

La CNT, com a sindicat que no ha venut la seua independència per quatre duros, manté una defensa dels interessos de la classe obrera a ultrança. Enfront de l'explotació , comptem amb el recurs de la denúncia anònima, fent-nos arribar les dades sobre l'empresa que està incomplint amb la legalitat (ja siga pagant salaris per sota de l'estipulat, obligant a la signatura de baixes voluntàries sense dates, hores extres no retribuïdes o no lliurant al treballador tots aquells elements de seguretat necessaris per a no posar en perill la seua vida) i nosaltres realitzarem la corresponent denúncia en Inspecció de Treball i exercirem l'acció directa necessària perquè s'acabe aquesta situació d'explotació. 

- Els accidents laborals s'han cobrat la vida de 410 treballadors en l'any 2014, ara, al primer més de gener del 2015, ja hi ha un mort a la Vall d'Albaida i un altre a Cofrents.
-Més de la meitat dels sinistres mortals van obeir a caigudes en altura. En el 60% dels accidents, faltaven mesures de seguretat. 
-Els accidents laborals maten cada any en el món a més de 2.000.000 de treballadors. 
- 409 treballadors van morir en accidents laborals , en l'estat espanyol, en el 2013. 
-Els joves europeus, amb edats compreses entre els 18 i 24 anys, pateixen un accident laboral greu cada minut i una mort en el lloc de treball cada dos dies... 

No permetem que les estadístiques seguisquen creixent

Cap comentari:

Publica un comentari