dilluns, 22 de setembre de 2014

Ambulancias la Costera S.L Condemnada per Sentència Judicial


Iniciat el conflicte en Gener del 2013 des del Sindicat CNT Vall d'Albaida, denunciem que Ambulancias la Costera S.L, en col·laboració amb determinats treballadors ben posicionats, ha intentat acomiadar al Delegat de CNT, vulnerant el dret fonamental de garantia d'indemnitat.

Considerem que l'empresa ha pretès aturar la denúncia pública de les condicions laborals, la precarització dels serveis i l'ocultació d'una vintena de llocs de treball disponibles, mitjançant l'intent frustrat d'un acomiadament amb caràcter exemplificador per a la plantilla.

Considerem que Ambulancias la Costera S.L impedeix l'oferta d'ocupació, que pràctica constants canvis a les unitats, modificacions d'horaris i manteniment de jornades abusives, per a ocultar la falta de personal, la precarietat dels serveis i augmentar beneficis.

Des d'aquest Sindicat, crequem que l'Olleria, Navarrés, Moixent, Vilanova de Castellò i Benigànim, han sigut l'objectiu de retallades, i que Ontinyent, Xàtiva i Canals estan en el punt de mira. Amb una suposada deslocalització d'unitats, una presumpta polivalència funcional i la mobilització del personal, creguem que s'intenta impedir la contractació d'aturats, ocultar la falta de recursos i evitar l'escandol públic.

Segons la nostra estimació, i essent molt optimistes, Ambulancias la Costera S.L presta serveis en una proporció de vint-i-set treballadors per cada cent mil habitants, ocasionant, que al menys vuitanta mil ciutadans estiguen amenaçats amb greus deficiències de transport sanitari urgent i amb accés precari per als serveis no assistencials, fent notar, que aquesta estimació no aprofundeix en els pics deficitaris segons franges horàries, ni considera lo succeït en altres zones, com per exemple, a La Ribera.

Creguem que Ambulancias la Costera S.L. mitjançant la precarització laboral i la reducció de salaris, tracta d'obligar, per necessitat, que companys i companyes accepten jornades de fins 264 hores mensuals per a ocultar la falta de recursos i emmascarar la precarietat dels serveis.

Amb aquestes jornades, creguem que intenta encobrir l'existència d'una vintena de llocs de treball disponibles en detriment d'uns serveis que la població necessita i paga, a més d'impossibilitar la inserció laboral de gent aturada plenament capacitada.

Front la denúncia d'irregularitats, la reclamació de drets laborals i la defensa d'uns serveis públics de qualitat, ni hi ha marxa enrere ni res que ens ature. Des de CNT veiem intolerable que cap empresa actúe en contra dels interessos socials pagats per la gent treballadora i que encara hui per hui ens vegem obligats a preservar l'anonimat dels companys afiliats per a evitar represàlies.

Resulta difícil d'entendre que se'ns obligue a lluitar, novament i en "democràcia", per un dret fonamental com el que per sentència judicial s'ha demostrat vulnerat, i que encara avui, en l'àmbit intern d'empreses contractades per Conselleria, es vulneren els drets més bàsics o fins i tot la nostra dignitat.

Els treballadors i treballadores de la CNT continuem lluitant per aconseguir una assistència de qualitat, per a la millora de les condicions de treball i per a la inserció immediata de presones aturades. Lluitem per a fer valdre el compromís social implícit a tota prestació de serveis públics, i en concret, per a que aquesta empresa es sotmeta als requeriments reals de la població.

A la Nostra Sanitat no caben indesitjables ancorats en obscures tàctiques d'èpoques passades.
La simple vulneració d'un dret fonamental o la violació de la dignitat de qualsevol treballador, hauría de suposar la immediata inhabilitació d'aquesta classe d'empreses per a l'accés a qualsevol adjudicació i per a sempre. Creguem estar assistint a una intermediació encaridora, precaritzadora i indigna, recolzada per una Conselleria sorda, cega i muda front l'enriquiment a càrrec de greus deficiències assistencials.

Finalment volem manifestar el nostre suport als companys de ambulàncies La Ribera que han denunciat la vergonyosa actitud empresarial que els ha obligat a realitzar treballs agrícoles en les propietats de l'empresari i a netejar la piscina del gerent, la qual cosa, digam, a nosaltres no ens sorprèn.

El nostre delegat CNT ha sigut readmés amb caràcter immediat i l'empresa ha sigut condemnada a pagar uns quaranta euros per dia durant cinc mesos i mig per vulneració de garantía d'indemintat. 

Cap comentari:

Publica un comentari